Saint-Gobain Glass Finland Oy

Vastuullinen yritystoiminta (Corporate Responsilibility) on yrityksen omaa liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta joka määräytyy yrityksen arvojen ja tavoitteiden perusteella. Saint-Gobain Glass Finland Oy:ssä tämä tarkoittaa toimintapolitiikkaan ja yrityksen arvoihin perustuvaa sitoutumista mm. toiminnan ympäristömyönteisyyden kehittämiseen, turvallisen työympäristön kehittämiseen sekä jatkuvaan vuoropuheluun eri sidosryhmien kanssa.


Vastuullinen yritystoiminta ilmenee myös yrityksen sitoutumisena kestävään kehityksen periaatteisiin. Kestävä kehitys tarkoittaa ohjattua kehitystä, joka tyydyttää nykyisen väestön tarpeet vaarantamatta seuraavien sukupolvien mahdollisuuksia tarpeidensa tyydyttämiseen. Kestävän kehityksen periaatteita noudattava yritys kantaa vastuunsa kaikilla kolmella yritysvastuun osa-alueella: taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen vastuu. Saint-Gobain Glass Finland Oy on rakentanut vahvan perustan näiden osa-alueiden hallinnalle.